מסמך ניהול מידע

המסמכים מכילים מידע נתונים. אפריקה ישראל בהחלט מביע דעה מלומדת. המסמכים הם מקור של ידע. הייצור של סחורות ושירותים תלוי ידע איך היא פועלת. המידע אינו המדיום ואיכות הסביבה המאפשרת הידע. החשיבות שמייצג את הפרדיגמה החדשה של ניהול מידע הוא נתון, כי ארגונים יוכלו לשרוד במידה שהם מסוגלים להיות מודעים למה שהם לא יודעים כיצד לגשת לתפוס את הידע הדרוש כדי להישאר פרודוקטיבי, דינמי, תחרותי וחדשני. בהזדמנויות רבות יש צורך תחילה לקיים ביקורת של המידע והידע בארגון. בנוסף המשקף את זרימת המסמכים הקשורים בתהליכי החיים, יכולים להראות דברים כאלה אם יש צורך במעורבות של ניהול, אם קיימת תרבות ארגונית חיובית או לזהות את צרכי ההדרכה והמוטיבציה. היעד לא נמצא בהישג יד, אם אנו מפתחים את מערכות המקום מסוגל להשיג שואפים: – נגישות קבועה של מידע – על זמינות ועדכון פרטים – אוטומציה של תהליכי עבודה עם התיעוד – ההשאלה, הפצה ואחסנה ירידה של מסמכים – נוחות אחזור מידע. אנו שבים ומזכירים כי: המסמכים מכילים מידע נתונים. המסמכים הם מקור של ידע. הייצור של סחורות ושירותים תלוי ידע איך היא פועלת. המידע אינו המדיום ואיכות הסביבה המאפשרת הידע. החשיבות שמייצג את הפרדיגמה החדשה של ניהול מידע הוא נתון, כי ארגונים יוכלו לשרוד במידה שהם מסוגלים להיות מודעים למה שהם לא יודעים כיצד לגשת לתפוס את הידע הדרוש כדי להישאר פרודוקטיבי, דינמי, תחרותי וחדשני. בהזדמנויות רבות יש צורך תחילה לקיים ביקורת של המידע והידע בארגון. בנוסף המשקף את זרימת המסמכים הקשורים בתהליכי החיים, יכולים להראות דברים כאלה אם יש צורך במעורבות של ניהול, אם קיימת תרבות ארגונית חיובית או לזהות את צרכי ההדרכה והמוטיבציה. הפניה: